vrijdag 2 september 2022

Bodemkwaliteitskaart en lokale maximale waarden dijkversterking Hansweert

Foto cover Bodemkwaliteitskaart en lokale maximale waarden dijkversterking Hansweert (PRJ1013H) : ontwerpSinds 2017 gelden nieuwe landelijke normen voor waterveiligheid. De waterkering bij Hansweert voldoet niet aan deze nieuwe eisen. Daarom wordt hier in de komende jaren een dijkversterking uitgevoerd in het kader van het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Meer informatie? | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: