dinsdag 14 juni 2022

Recent verschenen Deltafacts

beeldmerk Deltafact. Bron: stowa.nl

Hoe beschermen we Deltaland Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering? Hoe spelen we in op de effecten daarvan: langdurige droogte, extreme neerslag, hoge rivierafvoeren en toenemende verzilting? En hoe zorgen we in dit licht voor een goede ecologische waterkwaliteit? Deltafacts van STOWA zijn online kennisdossiers met een korte, krachtige samenvatting van de 'state of the art' kennis over een bepaalde kennisvraag op het gebied van waterbeheer, klimaatverandering en waterkwaliteit.

Een aantal recent verschenen Deltafacts
Alle Deltafacts in de Hydrotheek of bekijk ze via de STOWA website

Geen opmerkingen: