dinsdag 5 april 2022

Beken in Midden Brabant: een verlate hydrobiologische rapportage

Binnenzijde omslag brochure van Waterschap De Dommel (ca 1978). In: Beken in Midden Brabant : een verlate hydrobiologische rapportageIn 1976 werden in stromende wateren in Midden-Brabant en slootbeekjes van De Mortelen op 33 punten monsters van epifytische diatomeeën en van 18 punten van macrofauna genomen. Van de diatomeeën werden diversiteitsindices en ecologische spectra en van de macrofauna diversiteits-, kwaliteits- en beekkarakterindices berekend. Meer lezen? | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: