donderdag 13 januari 2022

Bodemverbetering met slibcompost: rapportage 2020

Figuur 3. Slib Bokashi. In: Bodemverbetering met slibcompost: rapportage 2020Veldexperimenten werden uitgevoerd op Proefboerderij de Marke met het in 2019 bereide slib-compost en slib-Bokashi. De (berekende) hoeveelheden van de verschillende hopen werden in het voorjaar van 2020 ondergewerkt op de 20 aselectief bepaalde proefvelden. Ook werd een bodemanalyse uitgevoerd, waarmee de uitgangssituatie werd bepaald v.w.b. de mineralenvoorraad, de concentratie aan zware metalen en de biologische toestand van de bodem. Begin mei werd mais gezaaid, dat in september werd geoogst, waarna zowel bodem als gewas werden geanalyseerd. Meer lezen? | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: