vrijdag 10 december 2021

KRW visstandonderzoek HHNK 2020

Foto cover KRW visstandonderzoek HHNK 2020Ten behoeve van de Europese Kaderrichtlijn Water is in 2020 in twee waterlichamen binnen het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een visstandonderzoek uitgevoerd. Het visstandonderzoek heeft plaatsgevonden in de volgende wateren: Waterrijk Waterland+ en de plas Geestmerambacht. Meer lezen? | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: