vrijdag 19 november 2021

Invloed Tijdsinterval bij Tijdreeksanalyse

Grafiek cover Naar betere tijdreeksmodellering met PastasBegin 2020 is het rapport 'Naar betere tijdreeksmodellering met Pastas' van Baggelaar en van der Meulen verschenen met daarin suggesties voor het gebruik van Pastas. Onderhavig rapport beschrijft het vervolgonderzoek, dat bestaat uit drie stappen: 1) Inbouwen statistische toetsen uit het rapport van Baggelaar en van der Meulen; 2) Vergroten tijdsinterval; 3) Workshop. Meer lezen? | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: