maandag 19 juli 2021

Ultieme stresstest voor Maaswerken

Foto Hoog water Maas, Steyl, Limburg juli 2021"Het werken aan hoogwaterveiligheid gaat altijd door. Toch is er eind 2020 een mijlpaal bereikt: Met het plaatsen van de glazen waterkering bij Neer -de laatste van de 18 zogenoemde geprioriteerde kades– is ook Neer beschermd tegen hoogwater. Zo zijn alle dijkversterkingen van project Maaswerken binnen de afgesproken tijd afgerond.", zo werd gemeld in een nieuwsbericht van 3 februari 2021. De eerste en ultieme stresstest voor de Maaswerken is een feit. Wat is er de afgelopen jaren geschreven over de Maaswerken? Lees meer | publicatielijst Maaswerken | nieuwsbericht Dijkversterkingen Maaswerken zijn gereed | nieuwsbericht Komende dagen is de eerste en ultieme stresstest voor de Maaswerken

Geen opmerkingen: