maandag 7 juni 2021

Technische status en perspectief van biomassavergassing in Nederland

Technische status en perspectief van biomassavergassing in Nederland. Bron foto: www.stowa.nlIn het klimaatakkoord is een belangrijke groei voorzien van de groen gas productie in Nederland tot 70 PJ (2 miljard m3) in 2030. Zowel thermische vergassing (5 PJ) als superkritieke vergassing (40 PJ) moeten hieraan een flinke bijdrage gaan leveren. In het onderliggende rapport is middels literatuuronderzoek en interviews de huidige stand der techniek van thermische en superkritieke vergassing voor grootschalige groen gas productie in kaart gebracht en het verwachte (technische) ontwikkelingsperspectief voor Nederland in de komende 5 tot 10 jaar. Meer lezen? | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: