woensdag 17 maart 2021

Onderzoek NETATMO neerslagmeter

Foto NETATMO neerslagmeter. Cover Onderzoek NETATMO neerslagmeterRapportage van het onderzoek naar de kwaliteit van de NETATMO neerslagmeter. Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) is van plan om deze consumenten neerslagmeter, type: kantelbakje (tipping bucket), te gaan inzetten in haar beheersgebied. Doel is om een verdicht meetnet te realiseren als aanvulling op het huidige meetnet van professionele neerslagmeters en het door WRIJ in gebruik zijnde radar neerslagproduct. Doel is om circa 100 NETATMO neerslagmeters te plaatsen bij voornamelijk particulieren. Met dit meetnet ontstaat een big data van neerslaggegevens waardoor WRIJ beter in staat is om vooral de neerslagextremen in haar beheersgebied exacter in kaart te kunnen brengen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: