woensdag 24 februari 2021

Waardevolle natuurontwikkeling langs de grote rivieren

cover foto Waardevolle natuurontwikkeling langs de grote rivieren: 25 jaar kansen pakken en volhoudenIn 25 jaar tijd is er bijna 6.700 hectare nieuwe natuur langs de Rijntakken en de bedijkte Maas bij gekomen. De rivieren zijn meer gaan léven en de biodiversiteit is toegenomen. Dit is het grootste succes van het programma 'Nadere Uitwerking Rivierengebied', kortweg NURG. NURG is een inspirerend voorbeeld voor andere grote natuurontwikkelingsopgaven, in het rivierengebied én daarbuiten. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | artikel in Nature Today

Geen opmerkingen: