donderdag 11 februari 2021

De Rijnmonding als estuarium

cover foto De Rijnmonding als estuarium : Pleidooi voor een onderzoek naar de mogelijkheid en effecten van een natuurlijke ‘verondieping’ van de Nieuwe WaterwegDe Rijnmonding als estuarium is een pleidooi voor nader onderzoek naar de mogelijkheden van een beheerstrategie die de natuurlijke sedimentatieprocessen in het mondingsgebied van de grote rivieren Rijn en Maas als uitgangspunt neemt. In plaats van een steeds verdere verdieping en versmalling van de riviermonding, zoals de afgelopen 150 jaar heeft plaatsgevonden, kan een langzaam maar zekere ‘verondieping’ en verbreding van het rivierbed grote voordelen opleveren op meerdere terreinen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: