maandag 23 november 2020

Beoordeling van trends in de stijghoogte t.b.v. de KRW : herziening van en toelichting op de methodiek

Uitsnede Cover Beoordeling van trends in de stijghoogte t.b.v. de KRW : herziening van en toelichting op de methodiekDit rapport bevat de beschrijving, toelichting en achtergronden van de methodiek voor het beoordelen van de grondwaterlichamen van Nederland op trends in de stijghoogte, ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Aanleiding om de trendbeoordelingsmethodiek te herzien zijn (onder andere) de ervaringen die zijn opgedaan bij het beoordelen van trends in de stijghoogtes van het Maasstroomgebied in 2017. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: