vrijdag 13 november 2020

Reductie van een populatie rode Amerikaanse rivierkreeften in de Distelvinkplas van de Molenpolder

Afbeelding 2.4: staartplaten van rode Amerikaanse rivierkreeft na het aanbrengen van een merk. In: Reductie van een populatie rode Amerikaanse rivierkreeften in de Distelvinkplas van de MolenpolderEén van de plassen in de Molenpolder, de Distelvinkplas, is de stand van de rode Amerikaanse rivierkreeften sterk gereduceerd. Daarbij werd gemonitord hoe de waterkwaliteit en de vegetatie zich ontwikkelden, in vergelijking met plassen binnen de Molenpolder waar de kreeften ongemoeid werden gelaten. De rapportage over dit onderzoek staat in twee deel rapporten. In deel 1 staan de aanpak en resultaten van de kreeftenreductie zelf beschreven. In deel 2 worden de korte termijn effecten van de reductie van de uitheemse rivierkreeften op de waterkwaliteit en ondergedoken watervegetatie in de Distelvinkplas in vergelijking tot referentiegebieden in de rest van de Molenpolder beschreven. Meer lezen? Klik op | details | deel 1. effecten op de kreeftenpopulatie | Deel 2. effecten op waterkwaliteit en vegetatie.

Geen opmerkingen: