woensdag 23 september 2020

Urban Waterbuffer: een integrale oplossing voor wateroverlast en droogte in de stad

Figuur 1: Overzicht van het principe van de Urban Waterbuffer in Spangen, Rotterdam. In: Urban Waterbuffer: een integrale oplossing voor wateroverlast en droogte in de stadStedelijke gebieden hebben steeds vaker te maken met tijdelijke wateroverlast door intense neerslag of met watertekorten door langere perioden van droogte. Binnen het TKI-project Urban Waterbuffer (UWB) werkte een breed consortium van organisaties vanaf december 2016 samen om wateroverlast en watertekort in stedelijk gebied het hoofd te bieden. De UWB maakt het mogelijk om hemelwater dat valt in stedelijk gebied langer vast te houden, op te slaan in diepere watervoerende zandlagen, en eventueel later bij een watervraag terug te winnen en te hergebruiken. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: