woensdag 13 mei 2020

Sturende factoren voor vissen

Foto cover Sturende factoren voor vissen in het beheersgebied van Waterschap Rijn en IJsselDoor een analyse van de beschikbare visgegevens is gekeken naar het voorkomen van de verschillende vissoorten binnen het beheersgebied van waterschap Rijn & IJssel in relatie tot omgevingsfactoren als stroming, diepte, beekinrichting en het aanleggen van vismigratievoorzieningen bij kunstwerken. Ook is gekeken of het huidige vissenmeetnet voldoet. Meer lezen? | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: