donderdag 7 mei 2020

Nationale analyse waterkwaliteit, onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit: eindrapport

Foto De Pieterbuurtsermaar in het Groninger Hogeland: water en landbouw verbonden. Bron: PBL, https://www.pbl.nl/nieuws/2020/voorgenomen-maatregelen-leiden-tot-verbetering-waterkwaliteitDe PBL-publicatie Nationale analyse waterkwaliteit geeft inzicht in de voorgenomen waterkwaliteitsmaatregelen en de effecten hiervan op de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De analyse is gebaseerd op gezamenlijk feitenonderzoek van het Rijk, waterbeheerders, provincies, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten. Meer lezen? | details | volledige tekst | nieuwsbericht PBL

Geen opmerkingen: