donderdag 9 april 2020

Graafschade door muskusratten in oevers en kades

Foto cover Beheer van de muskusrat in Nederland: synthese van een grootschalige veldproef en parallelle studiesIn Nederland worden muskusratten intensief bestreden. De bestrijding is een middel om de (water-) veiligheid te waarborgen, door graverij in dijken, waterkeringen en andere infrastructuur te voorkomen. Tot in het vorige decennium was het echter een onbeantwoorde vraag of de hoeveelheid schade wel gerelateerd is aan de aanwezige aantallen muskusratten. Tussen 2013 en 2016 zijn daarom de omvang en aantallen van schades, die zijn toe te wijzen aan graverij door muskusratten, systematisch gekwantificeerd. Meer lezen? | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: