donderdag 26 maart 2020

Hydrotheek ondersteunt bij online thuis werken

Hydrotheek illustratie. Foto: Bobby de Vos

De Hydrotheek is online toegankelijk. Handig. Zeker nu veel van ons thuis werken!

Online Hydrotheek diensten die je kunt gebruiken:

  • de Dossier pagina bevat handige thematische zoekvragen. Met één muisklik- wordt een lijst met relevante publicaties rondom een bepaald thema gegeven.
  • er zijn verschillende manieren om bij te blijven. Via een abonnement op de maandelijkse Hydrotheek nieuwsbrief en een wekelijkse attendering.
  • ruim 75% publicaties zijn online vrij toegankelijk (van de in de afgelopen 20 jaar nieuw aan de Hydrotheek toegevoegde publicaties).
  • wanneer je in de Hydrotheek zoekt, zoek je ook in de volledige tekst van al deze digitale publicaties.

Aan de Dossier pagina zijn onlangs de thema's Energietransitie en water; Veenweiden en klimaatverandering; Oeverafkalving; en Toekomstscenario's RWZI's toegevoegd.
Heeft u belangstelling voor een ander dan deze genoemde thema's? Of komt u er niet uit met een zoekvraag. Neem dan contact op.

Uw publicaties in de Hydrotheek? Graag! Klik hier

De Hydrotheek van STOWA is een database met meer dan 50 duizend bronnen op het gebied van hydrologie, aquatische ecologie, watersystemen, waterkeringen, afvalwaterzuivering, riolering en waterbeheer in Nederland.

Geen opmerkingen: