woensdag 11 maart 2020

Ruimtelijke en temporele heterogeniteit in laagland beken vanuit het perspectief van de benthische macrofauna

Figure 2. Coherence of the chapters in this thesis, including key ecological factors and processes in sand-bed lowland streams according to Verdonschot (1998). In: Spatiotemporal heterogeneity in lowland streams : a benthic macroinvertebrate perspectiveDe ruimtelijke en temporele heterogeniteit van habitatstructuren vormen samen met de stroming de fysieke leefomgeving van veel soorten en zijn dus sleutelfactoren die de macrofaunagemeenschappen op verschillende schalen beïnvloeden. In dit proefschrift zijn de relevante ruimtelijke en temporele schalen van heterogeniteit en stroming voor de benthische macrofauna in laaglandbeken onderzocht. Meer lezen? | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: