woensdag 4 december 2019

Watermonsters onderzoek: resultaten van een citizen science project over waterkwaliteit

Foto cover Watermonsters onderzoek: resultaten van een citizen science project over waterkwaliteitMeten van de waterkwaliteit door 'burgerwetenschappers' draagt bij aan meer betrokkenheid bij de kwaliteit van het oppervlaktewater in hun directe omgeving. Daarnaast wordt zo op meer plekken de toestand van het water in beeld gebracht, aanvullend aan de bestaande kwaliteitsmonitoring. Voor Natuur & Milieu was dat de aanleiding om een citizen science onderzoek te starten. In de zomer van 2019 werd het citizen science onderzoek uitgevoerd. Dit rapport beantwoordt de twee onderzoeksvragen van dit project: Is citizen science als onderzoeksmethode geschikt om de waterkwaliteit in overige wateren van Nederland beter in kaart te brengen? Wat is de waterkwaliteit van de gemeten (overige) wateren? Meer lezen? | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: