woensdag 11 december 2019

Nederland inrichten met het principe van natuurlijke klimaatbuffers

Foto cover Nederland inrichten met het principe van natuurlijke klimaatbuffers: de leerervaringenNatuurlijke klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen, op deze wijze is aanpassing aan klimaatverandering voor Nederland mogelijk. Het concept 'natuurlijke klimaatbuffer' heeft een groot potentieel, maar wordt nog niet altijd meegenomen in planvorming. In deze evaluatie is uitgezocht wat er nodig is om de klimaatbuffer-aanpak als standaard optie in te bedden in ruimtelijk beleid en in water- en natuurbeheer. Meer lezen? | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: