dinsdag 5 november 2019

Medicijnresten in oppervlaktewater: minder lozen waar het kan, zuiveren waar het moet

Medicijnresten in oppervlaktewater: minder lozen waar het kan, zuiveren waar het moet. Bron foto: https://www.h2owaternetwerk.nlWaterschap Aa en Maas heeft voor vier (stof)groepen van medicijnen uitgewerkt hoe een combinatie van bronaanpak en aanvullend zuiveren van afvalwater kan bijdragen aan het verminderen van de concentraties medicijnresten in oppervlaktewater. Dit biedt concreet handelingsperspectief voor een brede samenwerking met partners in de waterketen en de zorg. Meer lezen? | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: