donderdag 28 november 2019

DNA fingerprinting in oppervlaktewaterbeheer

figuur 1: schematische weergave van processen die invloed hebben op het oppervlaktewater, zoals rwzi effluent, landbouw, scheepvaart, industrie en recreatie. In: DNA fingerprinting in oppervlaktewaterbeheerIn oppervlaktewaterbeheer is het vaak van belang om te weten wat de herkomst is van het water en de eventueel probleem veroorzakende stoffen/organismen daarin. Voorbeelden zijn de constatering van fecale verontreiniging op zwemwaterlocaties, nutriĆ«nt gerelateerde vraagstukken of haperende RWZI’s. In dit onderzoek is uitgediept in hoeverre geavanceerde DNA fingerprinting technieken bij kunnen dragen aan het ophelderen van dergelijke vraagstukken. Meer lezen? | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: