woensdag 23 oktober 2019

Onderzoek instortingen vrijvervalriolen

Foto bij Onderzoek instortingen vrijvervalriolen. Onderschrift foto: Aanleg bergingsriolen Invalsweg, Overdinkel. Bron: Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022. Gemeente LosserIn 2018 zijn voor het eerst de oorzaken van rioolinstortingen verkend. Via een hiervoor gemaakte website konden rioleringsbeheerders aan de hand van een vragenlijst instortingen van de afgelopen tien jaar melden. Vervolgens zijn deze meldingen geanalyseerd. Het einddoel is te onderzoeken of er een relatie is tussen de kenmerken die de kwaliteit (=conditie) en omgeving van een vrijvervalriool beschrijven én de kans op een instorting (=faalkans). De nu gezette stap is een verkenning van de oorzaken en belangrijke kenmerken van de buis en zijn omgeving. Daarmee kan in een volgende stap gericht verder worden gezocht. Meer lezen? | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: