dinsdag 10 september 2019

Jaarrapporten 2018 Rijn en Maas

Cover foto Jaarrapport 2018 De RijnNamens acht Nederlandse en twee Belgische drinkwaterbedrijven rapporteren RIWA-Maas en RIWA-Rijn jaarlijks over de kwaliteit van het rivierwater.

De Rijn

In 'Jaarrapport 2018. De Rijn' wordt verslag gedaan van de waterkwaliteit van de Rijn over het jaar 2018 en de werkzaamheden van RIWA-Rijn. Met dit jaar extra aandacht voor impact van de droogte en hoe de drinkwaterbedrijven daarmee zijn omgegaan en in welke mate de waterkwaliteit sinds de invoering van de KRW is verbeterd.

De Maas

Jaarrapport 2018 De Maas bestaat uit vier delen. Deel A gaat over 'De Maas als bron voor drinkwaterbereiding', en gaat in op de beoordeling van de waterkwaliteit en de impact van droogte op de waterkwaliteit. Om grip te krijgen op de Maas als geheel geeft deel B een beschrijving van de overeenkomsten en de verschillen in het stroomgebied, bezien vanuit het perspectief van drinkwaterbereiding. Deel C gaat over handelingsperspectief. Het laatste deel beschrijft de resultaten van de monitoring van de Maas.
Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst Jaarrapport 2018 Rijn | volledige tekst Jaarrapport 2018 Maas.

Geen opmerkingen: