dinsdag 13 augustus 2019

Regenbestendige gebiedsontwikkeling

Regenbestendige Gebiedsontwikkeling. Bron: https://www.rainproof.nl/regenbestendigegebiedsontwikkelingHoe kunnen we nou bouwen we aan een klimaatbestendige stad? Hoe beschermen we een stad die vaker geteisterd wordt door extreme neerslag? De gemeente Amsterdam heeft samen met Waternet opdracht gegeven voor de Thematische studie Regenbestendige gebiedsontwikkeling. Deze studie richt zich specifiek op extreme neerslag, het regenbestendig maken van nieuw te ontwikkelen gebieden. Het resultaat is een rapport bestaande uit drie katernen:
Katern 1: Beleidskaders en programma’s;
Katern 2: Regenbestendige gebiedsontwikkeling, van planvorming tot uitvoering;
Katern 3: Juridisch instrumentarium.

Geen opmerkingen: