donderdag 1 augustus 2019

Grondwater situatie N2000-gebied Elperstroom: meetnet verdroging periode 2010-2017

Grondwater situatie N2000-gebied Elperstroom: meetnet verdroging periode 2010-2017. Bron foto: cover Beheerplan Elperstroomgebied Uitzonderlijke natuur in oud beekdalIn de periode 2006 tot en met 2007 is een ontwerp gemaakt voor het Meetnet Verdroging in Noord en Oost Nederland. Hierbij is uitgegaan van de "Methode Brabant". Sinds 2008 worden de grondwaterstanden in dit meetnet met behulp van dataloggers geregistreerd. Met dit meetnet is het mogelijk om de hydrologische situatie in de natuurgebieden te monitoren. Door de hydrologische situatie te vergelijken met de hydrologische vereisten van de vegetaties, wordt een indicatie gekregen van de huidige toestand. Met de meetreeksen kunnen bovendien trends in de grondwaterstanden worden afgeleid, welke van belang zijn voor aanwezige natuurdoelen ter plaatse. Dit rapport betreft de grondwaterrapportage voor het N2000 gebied Elperstroom voor de periode 2010-2017. Het meetnet bestaat hier uit 13 peilbuizen (22 filters), aanvullend zijn 15 extra peilbuizen (23 filters) uit het dinoloket gedownload. Meer lezen? | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: