woensdag 28 augustus 2019

De invloed van rioleringsonderhoud op droge voeten en volksgezondheid

Foto cover De invloed van rioleringsonderhoud op droge voeten en volksgezondheidNederlandstalige samenvatting van het proefschrift 'The impact of sewer condition on the performance of sewer systems' van Marco van Bijnen. Het promotieonderzoek beoogde inzicht te geven in de relatie tussen de onderhoudstoestand van afzonderlijke objecten (buizen en putten) en het hydraulisch functioneren van het rioolstelsel als geheel. De promovendus ontwikkelde een methodiek voor evaluatie van de effecten van de onderhoudstoestand op het functioneren van stedelijke afvalwatersystemen en paste deze methodiek toe op rioolstelsels in Tuindorp (wijk in gemeente Utrecht) en Loenen. Meer lezen? | details | volledige tekst (samenvatting) | volledige tekst (proefschrift).

Geen opmerkingen: