dinsdag 18 december 2018

Aalonderzoeken Hoogheemraadschap van Delfland

Anguilla anguilla. Foto: Sportvisserij NederlandHet Hoogheemraadschap van Delfland heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan het verbeteren van de overlevingskansen van Europese aal in het beheergebied. In 2 rapporten staat de verslaglegging van het eerste en het tweede onderzoeksjaar. Meer lezen? | details | verslaglegging eerste onderzoekjaar | verslaglegging tweede onderzoekjaar.

Geen opmerkingen: