woensdag 7 november 2018

Opgaven en kansen in de waterbouw 2018-2028

Illustratie Vereniging Waterbouwers http://www.waterbouwers.nlIn de komende decennia zijn er omvangrijke opgaven voor de waterbouw. Naast investeringen in waterveiligheid gaat het om de aanpak van wateroverlast in stedelijk en landelijk gebied en om de verbetering van de waterkwaliteit. Ook vaarwegen, havens en kades vormen een belangrijk werkterrein in de waterbouw. De waterbouwopgaven moeten worden gerealiseerd binnen stringente randvoorwaarden rond tijd en budget en met ambitieuze maatschappelijke doelstellingen voor circulariteit, duurzaamheid en de energietransitie. Dit onderzoek schetst de belangrijkste opgaven en kansen voor de waterbouw in de komende tien jaar. Het gaat hier zowel om de kansen voor opdrachtgevers als opdrachtnemers. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: