donderdag 15 november 2018

Combineren van biomassateelt met wateropgaven goed voor het klimaat

Foto Combineren van biomassateelt met wateropgaven goed voor het klimaatNederland kent, mede als gevolg van klimaatverandering, tal van wateropgaven, zoals het creëren van extra waterbergingen en het versterken van waterkeringen. Daarnaast is er behoefte aan nieuwe bossen en beplantingen die door middel van CO2-vastlegging kunnen bijdragen aan de klimaatdoelen. In een klein en dichtbevolkt land als Nederland is het noodzakelijk om te zoeken naar innovatieve vormen van landgebruik waarin meerdere functies worden gecombineerd. Dit bosbericht gaat in op de mogelijkheden voor biomassateelt in combinatie met wateropgaven. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: