maandag 3 september 2018

Noodzaak van schadebeperkende maatregelen voor vissen bij schonen en baggeren

De vaste bak en de maaikorf zijn de meest door waterschappen gebruikte methoden om te baggeren en schonen. (Foto’s: Arthur de Bruin). Artikel Noodzaak van schadebeperkende maatregelen voor vissen bij schonen en baggerenJaarlijks worden door de waterschappen duizenden kilometers sloten geschoond en gebaggerd om de watertransportfunctie te waarborgen. Hierbij bestaat het risico dat beschermde planten of dieren worden verstoord, verwond en/of gedood. Om dit te voorkomen is er in 2006 door de Unie van Waterschappen een gedragscode opgesteld, die is goedgekeurd door het Ministerie van Economische Zaken. In de gedragscode zijn onder andere schadebeperkende maatregelen als het sparen van minimaal 25% van de vegetatie en het terugplaatsen van vissen opgenomen. Om de effectiviteit van deze maatregelen te bepalen is in 2015 een onderzoek uitgevoerd naar het aandeel van de vissen dat met baggeren en schonen op de kant terecht komt. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: