donderdag 13 september 2018

Balans van de Leefomgeving 2018

foto cover Balans van de Leefomgeving 2018In de Balans van de Leefomgeving brengt het PBL tweejaarlijks in beeld hoe de leefomgeving er in Nederland voor staat. In 2016 stonden een aantal grote opgaven, zoals het terugdringen van de broeikasgasemissies en de transitie naar een circulaire economie centraal, nu is vooral gekeken hoe die opgaven daadwerkelijk worden aangepakt. Water is daarbij een van de thema’s, naast energie en klimaat, landbouw en voedsel, natuur, gezonde leefomgeving, mobiliteit, ruimtelijke economie, wonen en circulaire economie. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: