maandag 2 juli 2018

Kenniskrant voor een klimaatbestendige stad over hitte

Mindmap van de belangrijkste gevolgen van extreme hitte voor de stad (gemaakt door Gregor van Lit en Lisette Klok). In Kenniskrant voor een klimaatbestendige stadDe derde kenniskrant voor een klimaatbestendige stad gaat over hitte. Het klimaatbestendig inrichten van een stad is een ware uitdaging. Gelukkig is er veel kennis en informatie beschikbaar en steeds meer steden nemen maatregelen tegen overstroming, hitte, droogte en wateroverlast. Eerder verschenen de Natte Krant, over wateroverlast, en Droge Kost, over droogte. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: