maandag 11 juni 2018

Herijking en motivering boringsvrije zone Salland Diep

Figuur 2.1. Noord-zuid doorsnede REGIS II v2.2 (Zwolle–Harfsen). In: Herijking en motivering boringsvrije zone Salland DiepDoel van dit onderzoek is het verkrijgen van feitelijke informatie waarmee de begrenzing van de boringsvrije zone Salland Diep kan worden gemotiveerd. De winbare grondwatervoorraden ten behoeve van drinkwater worden daarvoor in kaart gebracht. Tevens wordt een indicatie gegeven van de hoeveelheid zoet grondwater die gewonnen kan worden uit de grondwatervoorraad in het pakket Salland Diep. Op basis van meetgegevens en modelberekeningen worden voorkeurslocaties bepaald voor winning van zoet grondwater. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

Geen opmerkingen: