dinsdag 22 mei 2018

De staat van ons water: rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2017

cover De staat van ons water: rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2017De staat van ons water gaat over de uitvoering van het Nationaal Waterplan, het Bestuursakkoord Water 2011, de Beleidsnota Drinkwater, de Kaderrichtlijn Water, de Richtlijn Overstromingsrisico's en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: