maandag 9 april 2018

Werk STOWA staat centraal in recente uitgave tijdschrift Landschap

Water. foto: www.stowa.nlIn een nieuwe uitgave van het tijdschrift Landschap (2018-01) staan de activiteiten van STOWA centraal. Er wordt aandacht besteed aan de door STOWA ontwikkelde ecologische sleutelfactoren ter verbetering van de ecologische waterkwaliteit, ecosysteemdiensten, beekherstel door kleinschalige maatregelen, de Regioscan zoetwatermaatregelen en aan de Waterwijzer Landbouw en Natuur, instrumenten om de effecten van waterstaatkundige ingrepen op landbouw en natuur te kwantificeren. Ook komt het onderwerp adaptief monitoren aan bod, evenals ecohydrologische systeemanalyse van beekdalen. Klik hier om de artikelen te lezen.

Geen opmerkingen: