vrijdag 20 april 2018

Vis in uiterwaarden: verslag studiedag

foto cover Vis in uiterwaarden: verslag studiedag van 16 maart 2018De afgelopen vijfentwintig jaar is er veel veranderd in de uiterwaarden. Aanzienlijke arealen zijn op de schop gegaan voor maatregelen die onze veiligheid moeten garanderen. Door dijkverleggingen en uiterwaardvergravingen is een variatie aan natuurgebieden ontstaan. In dezelfde tijd is bij water- en terreinbeheerders de interesse voor de visfauna gegroeid. De aandacht is versterkt door Europees natuurbeschermings- en milieubeleid, zoals de Kaderrichtlijn Water (KWR) en Natura2000, waarin riviervissen en hun habitat veel aandacht krijgen. Wat hebben we in die tijd geleerd? Maken riviervissen gebruik van de nieuwe habitats? En hebben beheerders voldoende mogelijkheden om de riviervissen goede levensmogelijkheden te bieden? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: