dinsdag 3 april 2018

Evaluatie reallocatie Mander

foto cover Evaluatie reallocatie Mander: eindevaluatie 2017Wat zijn de effecten van de wijziging van de winning Mander (verplaatsing van de wincapaciteit van Manderheide naar Manderveen) voor de nadere bij het grondwaterbeheer betrokken belangen en zijn deze in lijn met de resultaten van het MER op basis waarvan de vergunning is verleend? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: