dinsdag 13 februari 2018

Kaart waterberging toont cultuurhistorische oplossingen

foto Kaart waterberging. Bron: https://erfgoedenruimte.nlVeel water tijdens piekbuien en een tekort van schoon, zoetwater tijdens periodes van droogte; in Nederland staan we al eeuwenlang voor de opgave om zo goed mogelijk met ons water om te gaan. Juist omdat we dat al zolang doen, zijn overal in Nederland restanten te vinden van watersystemen en waterbergingsmethoden. Sommige zijn in onbruik geraakt, of functioneren niet meer door ingrepen in het systeem. Maar wie goed naar deze cultuurhistorische oplossingen kijkt, kan hierin inspiratie vinden voor hoe we water bergen bij piekbelasting en hoe we dat kunnen inzetten bij schaarste. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | publicatielijst waterberging en cultureel erfgoed.

Geen opmerkingen: