dinsdag 20 februari 2018

Adviescommissie water: een terugblik

foto Werkbezoek Hondsbroeksche Pleij. Bron: Adviescommissie Water 2004-2018Dit boek geeft een kort overzicht van de geschiedenis van de commissie en de adviezen die zij heeft uitgebracht, gelardeerd met foto’s van bijeenkomsten en werkbezoeken en reacties van (oud-)leden. Veertien jaar lang adviseerde de Adviescommissie Water (AcW) gevraagd en ongevraagd over waterbeleid. Breed kijken en smal adviseren, dat was het adagium. Een terugblik, in tekst en beeld. Klik op | details | volledige tekst | publicatielijst Adviescommissie water.

Geen opmerkingen: