dinsdag 12 december 2017

Blauwgrasland in Overijssel: ontwikkelingen in de afgelopen kwart eeuw

Blauwgrasland in de Veerslootslanden met Knoopkruid en Grote pimpernel. Cover foto Blauwgrasland in Overijssel: ontwikkelingen in de afgelopen kwart eeuwBlauwgraslanden behoren tot de meest bijzondere elementen van de Overijsselse natuur vanwege de vele bijzondere plant- en diersoorten, waaronder blonde zegge en aardbeivlinder. Dankzij de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland nam het areaal blauwgrasland in Overijssel met 39% toe van 46 hectare in 1990 tot 64 hectare nu. Blauwgrasland kwam tot ontwikkeling in percelen waar het in de 19e eeuw ook voorkwam, waar de bodem nooit is geploegd en herstel van de waterhuishouding mogelijk bleek. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: