maandag 6 november 2017

De top 3 van oktober 2017

top 1-2-3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in oktober 2017

1. Symposium 'Stedelijk water: brandstof voor de circulaire stad'
Wat zijn de kansen en mogelijkheden, de ruimtelijke consequenties, de technische ontwikkelingen en de mogelijke maatschappelijke aspecten van het stedelijk waterbeheer voor de circulaire stad. Toelichting op de projecten Buiksloterham (Amsterdam) en RINEW (Rotterdam). Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

2. Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen
De Grondwateratlas bevat meetresultaten van zowel waterbedrijven als provincies en geeft een beeld in ruimte en tijd van het voorkomen van residuen van bestrijdingsmiddelen in het grondwater in Nederland. >Meer informatie

3. Beheer van muskusratten in Nederland
Resultaten van een driejarig onderzoek naar de bestrijding van Muskusratten in Nederland naar o.a. effectiviteit van bestrijding, het optreden van schade, monitoring van gezenderde dieren. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: