maandag 2 oktober 2017

Kansen voor de kwabaal in Gelderland: kwaliteit leefgebieden en geschikte herstelmaatregelen

Foto cover Kansen voor de kwabaal in Gelderland: kwaliteit leefgebieden en geschikte herstelmaatregelen. Foto: Jelger HerderDe kwabaal is een bijzondere vissoort, het is de enige kabeljauwachtige die voorkomt in zoetwater. De soort is sterk achteruitgegaan en is daarom in de nieuwe Natuurwet aangewezen als een beschermde soort. Deze studie richt zich op het in beeld brengen van: historische en actuele waarnemingen van de kwabaal, de kwaliteit van (potentiële) leefgebieden en de noodzakelijke maatregelen voor het in stand houden van de populaties. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: