donderdag 7 september 2017

De top 3 van augustus 2017

top 1-2-3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in augustus 2017

1. Effecten van verbetering bodemkwaliteit op waterhuishouding en waterkwaliteit (rapport)
'Hoe kunnen effecten van maatregelen ter verbetering van de bodemkwaliteit op het watersysteem gekwantificeerd worden, welke meetgegevens zijn daarvoor nodig en hoe kunnen de effecten kwantitatief in beeld gebracht worden zodat ze meegewogen kunnen worden in besluitvormingsprocessen?' Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

2. Relatie KRW-doelen en macrofauna in beken in Noord-Brabant (rapport)
De toestand en ontwikkeling van macrofauna in de langzaam stromende Noord-Brabantse laaglandbeken en -riviertjes blijft in veel gevallen ver achter bij de doelen die voor deze beken geformuleerd zijn in het kader van de KRW. Om de oorzaken hiervan te identificeren zijn monitoringsdata van de waterschappen, gegevens afkomstig van de NDFF en historische gegevens geanalyseerd. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

2. Ecohydrologische systeemanalyse brongebied van de Mosbeek (rapport)
Inzicht in het ecohydrologisch functioneren van het brongebied van de Mosbeek, met name de werking van het grondwatersysteem. Speelt verdroging inderdaad een belangrijke rol bij de achteruitgang van het alkalisch laagveen? Wat zijn oorzaken en welke maatregelen kunnen getroffen worden? >Meer informatie

Geen opmerkingen: