vrijdag 4 augustus 2017

De top 3 van juli 2017

top 1-2-3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in juli 2017

1. Geochemische en hydrodynamische fosforretentie mechanismes in laagland stroomgebieden (proefschrift)
Onderzoek toont aan dat de effecten van het landbouwfosfaat op de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater minder groot zijn dan tot nu toe werd gedacht. Dit is het gevolg van het grondwater dat kwelt in sloten en beken en op veel plekken in Nederland ijzerhoudend is. >Meer informatie

2. Veldonderzoek zoet en zout grondwater Schaalsmeerpolder (rapport)
Om inzicht te krijgen in de aanwezigheid en diepte van zout en/of brak water onder de Schaalsmeerpolder zijn de volgende metingen uitgevoerd: Eén CVES meting van de rand naar het centrale deel; Enkele raaien met de DUALEM voor de ondiepe metingen tot ca. 6 m.; Prikstokmetingen; en EC-metingen oppervlaktewater. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

3. Bronnen van antibioticaresistentie in het milieu en mogelijke maatregelen (rapport)
Het RIVM heeft in samenwerking met andere instituten onderzocht hoeveel resistente bacteriën via afvalwater in het Nederlandse oppervlaktewater terechtkomen. Afvalwater is, naast mest, de belangrijkste bron waardoor antibioticaresistente bacteriën in het milieu belanden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: