maandag 26 juni 2017

Grondwaterkwaliteit Nederland 2015-2016: chemie grondwatermeetnetten en nulmeting nieuwe stoffen

Grondwaterkwaliteit Nederland 2015-2016. Bron: www.kwrwater.nlDe gezamenlijke provincies hebben in 2015 en 2016 in een speciale meetronde de kwaliteit van het grondwater in heel Nederland bekeken. Daarbij is het grondwater bemonsterd op zogenaamde algemene stoffen (incl. nutriënten), gewasbeschermingsmiddelen en opkomende stoffen. Onder deze laatste groep 'opkomende stoffen' worden stoffen verstaan die recent voor het eerst in het watersysteem zijn aangetroffen en niet vallen onder de stofgroepen die regulier worden bemonsterd. Voor deze stoffen zijn nog geen normen ontwikkeld voor het voorkomen ervan in (grond-)water. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: