dinsdag 13 juni 2017

Geochemische en hydrodynamische fosforretentie mechanismes in laagland stroomgebieden

Koeien zijn een belangrijke producent van fosfaat. Bron: Nieuwsbericht Universiteit UtrechtOnderzoek door promovendus Bas van der Grift van Deltares en de Universiteit van Utrecht toont aan dat de effecten van het landbouwfosfaat op de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater minder groot zijn dan tot nu toe werd gedacht. Dit is het gevolg van het grondwater dat kwelt in sloten en beken en op veel plekken in Nederland ijzerhoudend is. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht Universiteit Utrecht.

Geen opmerkingen: