donderdag 1 juni 2017

De top 3 van mei 2017

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in mei 2017

1. Dotterproject: risicogestuurd maaibeheer door betere kennis van vegetatie
Mede door gebrek aan informatie wordt vaak alle vegetatie in een watergang gemaaid. Dit heeft gevolgen op hydraulisch en ecologisch vlak. In het Dotterproject, een proef met nieuwe technieken die vlakdekkende gegevens inwinnen over de actueel aanwezige watervegetatie, kan chirurgisch en kennisgestuurd worden ingegrepen. >Meer informatie

2. Inspirerende ontwikkelingen in Zuid-Nederland : initiatievenboek klimaatadaptatie
Diverse initiatieven voor klimaatadaptatie worden in dit boek benoemd en toegelicht. Onder andere: Kolkend water in Zuid-Limburgse straten; Natte landbouw; Bevaarbare Mark; Transformatie, bewustwording en klimaatgoten; Groene daken; Circulaire landbouw. >Meer informatie

3. Biodiversiteit waterdieren opnieuw bekeken
Nadere analyse van gegevens van Hoogheemraadschap van Rijnland laat zien dat er meer variatie aanwezig is in de biodiversiteit van macrofauna in haar waterlichamen. Deze variatie hangt (waarschijnlijk) voor een belangrijk deel samen met factoren als de dimensies van het onderzochte water, de inrichting (vorm van de oevers), de aanwezigheid van waterplanten en/of de hoeveelheid slib. Dit inzicht biedt perspectief om maatregelen te formuleren die de ecologische waterkwaliteit kunnen verbeteren. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

top 1-2-3

Geen opmerkingen: