woensdag 24 mei 2017

Vijf vragen en antwoorden over nutriënten en waterkwaliteit

Bron foto: www.stowa.nlIn deze notitie beantwoordt het PBL vijf vragen rond nutriënten, waterkwaliteit en bronnen die de kwaliteit van het water ongunstig kunnen beïnvloeden. Ook wordt de kwantificering van de beleidsopgave die daaruit volgt besproken. In de context daarvan wordt ingegaan op een aantal opmerkingen en standpunten die het Mesdag Zuivelfonds naar buiten heeft gebracht. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht PBL | website Mesdag Zuivelfonds.

Geen opmerkingen: